+48 261 839 630 centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB27-30 września 2022
Mazurskie Centrum Kongresowo - Wypoczynkowe „Zamek Ryn” w Rynie

 

PATRONAT HONOROWY KONFERENCJI

J.M. Rektor-Komendant
Wojskowej Akademii Technicznej
płk prof. dr hab. inż. Przemysław WACHULAK

 

 

Tematyka konferencji:

  • Zarządzanie jakością (QMS), środowiskiem (EMS), bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), bezpieczeństwem informacji (ISMS), ciągłością działania (BCMS), społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR), działaniami antykorupcyjnym (ABMS);
  • AQAP – bezpieczeństwo i jakość dostaw w cyklu życia wyrobu na potrzeby Sił Zbrojnych;
  • Wewnętrzny System Kontroli - uwarunkowania prawne w utrzymaniu bezpieczeństwa transakcji w międzynarodowym obrocie wyrobami o znaczeniu strategicznym;
  • Doświadczenia i praktyka w doskonaleniu systemów zarządzania w przemyśle (m.in. elektromaszynowym, zbrojeniowym, metalurgicznym, stoczniowym, tekstylnym, chemicznym), w budownictwie, w ochronie zdrowia, w edukacji, w transporcie, w łączności, w ochronie osób i mienia, w nauce, w technice, w administracji;
  • Analiza zagrożeń i ryzyka, zarządzanie konfiguracją i niezawodnością;
  • Problematyka zarządzania łańcuchami dostaw, logistyka, ekologistyka, e-logistyka;
  • Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania organizacją, kierunki zmian w publikacjach normatywnych;
  • Korzyści i wady pracy, prowadzenia szkoleń oraz nauki w trybie zdalnym.