+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Certyfikacja Systemu Zarządzania Energią ISO 50001

Uprzejmie informujemy, że 11.06.2016 r. weszła w życie ustawa o efektywności energetycznej z dn. 20.05.2016 r. wdrażająca do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25.10.2012 r. w s...

Szkolenie: "ISO 9001:2015 - określanie kontekstu organizacji"

Szanowni Państwo,


wzrastające zainteresowanie wdrożeniem i certyfikacją systemu zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001:2015 przyczyniło się do zorganizowania szkolenia: „ISO 9001:2015 - ok...

Porozumienie o współpracy z Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych

W dniu 24.04.2017 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. bryg. Dariuszem Łukowskim oraz Rektorem – Komendantem Wojskowej Akademii Technicznej dr. hab. in...

Spotkanie robocze związane z rozwijaniem współpracy

W dniu 21.04.2017 r. na terenie WAT, w Wojskowym Centralnym Biurze Konstrukcyjno-Technologicznym S.A. (WCBKT) obyło się spotkanie robocze, w którym uczestniczył dyrektor Centrum Certyfikacji Jakości dr inż. Witold POKO...

Pierwszy audyt recyklera

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 17 marca 2017 r. Centrum Certyfikacji Jakości przeprowadziło pierwszy audyt recyklera w organizacji CCR Polska Sp. z o.o. Do końca kwietnia 2017 r. zaplanowane są...


Dodaj Komentarz