+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Porozumienie z Inspektoratem Uzbrojenia

W dniu 17.10.2016 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Dyrektorem Inspektoratu Uzbrojenia gen. bryg. dr. Adamem Dudą oraz Rektorem - Komendantem Wojskowej Akademii Technicznej dr. hab. inż. Tadeuszem...

Spotkanie Grupy Roboczej WG 2

W dniach 3-7 października 2016 r., w Tatrzańskich Zrubach na Słowacji, z-ca Dyrektora CCJ (Joanna Jasińska) i główny Specjalista ds. Szkoleń i Marketingu (Włodzimierz Gniewek) wzięli udział w posiedzeniu NATO-wskiej gr...

Audyt organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania

W dniu 25 sierpnia 2016 r. Ministerstwo Środowiska przedstawiło do opiniowania projekt rozporządzenia w sprawie audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakł...

Audyt recyklera

Zapraszamy do zakładki: Audyt recyklera

...

Certyfikacja SZRK

Szanowni Państwo


Wszystkich zainteresowanych budowaniem lepszego wizerunku firmy oraz zwiększeniem zaufania do rzetelności i bezstronności jej ...


Dodaj Komentarz