+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Akredytacja w zakresie FSMS (PN-EN ISO 22000:2006)

Z przyjemnością zawiadamiamy, że nasza jednostka certyfikująca uzyskała akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, która upoważnia ZSJZ do certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności (FSMS) zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 22000:20...

Kryteria certyfikacji AQAP

Informujemy, że z dniem 12.11.2007 r. w życie weszła czwarta edycja "Kryteriów certyfikacji zgodnie z wymaganiami AQAP 2110, AQAP 2120, AQAP 2130, AQAP 2105, AQAP 2210". Stają się one kryterium auditu, realizowanego na zgodność z AQAP i w związku z t...

Zmiany w procesach certyfikacji

Informujemy, że wprowadzone zostały zmiany w procesie certyfikacji, nadzoru i ponownej certyfikacji w związku z wydaniem normy PN-EN ISO/IEC 17021:2007 "Ocena zgodności - Wymagania dla jednostek prowadzących auditowanie i certyfikację systemów zarząd...

Patronat honorowy nad konferencją

Patronat honorowy nad współorganizowaną przez ZSJZ VIII Krajowa Konferencją Naukowo-Techniczną "Problematyka normalizacji, jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i UE" objął Podsekretarz Stanu ds. Polityki Obronnej - Pan Stanisław J. Komo...

Dotacje dla przedsiębiorstw

Przypominamy, że w ramach śródkow PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007 - 2013, priorytet 4 "Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska", działanie 4.1 "Wsparcie systemów zar...

Dodaj Komentarz