+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

EMS

Harmonogram szkoleń - EMS

Blok tematyczny Czas trwania Termin i miejsce szkolenia
EMS Sty. Luty Mar. Kwi. Maj Cze.
EMS / PI Zmiany w normie ISO 14001:2015 praktyczna interpretacja 1 dni 25 --- --- --- 07

---

EMS / AZR Audity zewnętrzne recyklerów odpadów opakowaniowych 1 dni

---

--- --- --- 08

---

EMS / EMAS I Weryfikator środowiskowy EMAS 3 dni ---

21 - 23

---

--- --- ---
EMS / EMAS II Wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska - vademecum dla przedsiębiorców, auditorów i weryfikatorów środowiskowych EMAS

1 dzień

--- 26 ---

---

--- ---
EMS / EMAS III Weryfikator środowiskowy EMAS dla branży gospodarki opakowaniowej i odpadowej 3 dni

---

12 - 14 --- --- --- ---
EMS / ZSE System zarządzania środowiskowego według ISO 14001 z elementami EMAS oraz zmianami w ISO 14001:2015 2 dni

---

---

---

11 - 12

---

---

EMS / ZKS Zarządzanie kosztami w systemie zarządzania środowiskowego 1 dzień 31

---

---

13

---

---