Akredytowana certyfikacja systemów zarządzania w sektorze ochrony zdrowia (EA 38, PKD 86)

Uprzejmie informujemy, że stosownie do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej posiadamy akredytację na certyfikację systemów zarządzania w sektorze ochrony zdrowia w zakresie:

PN-EN ISO 9001
System zarządzania jakością

PN-EN ISO14001
System zarządzania środowiskowego

PN-ISO/IEC 27001
System zarządzania bezpieczeństwem informacji

PN-N-18001
System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

PN-EN ISO 22000
Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności