+48 261 839 630 / 510 058 964    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Harmonogram szkoleń otwartych na I półrocze 2021

Blok tematyczny Czas trwania Termin i miejsce szkolenia
AQAP Sty. Luty Mar. Kwi. Maj Cze.
AQAP /
NA
Praktyczna interpretacja wymagań AQAP 2110:2016 (szkolenie warsztatowe) 1 dzień --- 05 ---

09

szkolenie

online

9-15

--- 11
AQAP /
AQ
Praktyczna interpretacja wymagań NATO dotyczących systemu zarządzania jakością dostawców dla przemysłu lotniczego i obronnego AQAP 2310:2017 (szkolenie warsztatowe) 1 dzień Jesteś zainteresowany! Skontaktuj się z działem szkoleń i marketingu: szkolenia@ccj.wat.edu.pl
AQAP /
AS
Praktyczna interpretacja wymagań NATO w zakresie zapewnienia jakości oprogramowania AQAP 2210:2015 - wymagania uzupełniające do AQAP 2110 (szkolenie warsztatowe) 1 dzień --- --- --- --- --- ---
AQAP /
AW
Auditor wiodący systemu zarządzania jakością AQAP 2110:2016 i ISO 9001:2015 (szkolenie warsztatowe) 5 dni --- --- --- ---

10-14

szkolenie

online

(MS Teams)

---
AQAP /
QSA
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością AQAP 2110:2016 i ISO 9001:2015 (szkolenie warsztatowe) 2 dni --- ---

---

---

---

23-24

AQAP /
PJ
Praktyczna interpretacja wymagań NATO dotycząca planowania jakości AQAP 2105:2019 (szkolenie warsztatowe) 1 dzień --- --- --- --- 20 ---
AQAP /
ZR
Praktyczna interpretacja wymagań dotycząca zarządzania ryzykiem w aspekcie spełnienia AQAP 2110:2016 na bazie normy PN-ISO 31000 (szkolenie warsztatowe) 1 dzień Jesteś zainteresowany! Skontaktuj się z działem szkoleń i marketingu: szkolenia@ccj.wat.edu.pl
AQAP /
CM
Praktyczna interpretacja wymagań NATO dotycząca zarządzania konfiguracją na bazie ACMP 2100:2017 (szkolenie warsztatowe) 1 dzień --- ---

---

--- 27 ---
AQAP /
OiB
Praktyczna interpretacja systemu oceny zgodności wyrobów na potrzeby SZ RP. Rola RPW w systemie. (szkolenie warsztatowe) 1 dzień ---

---

--- --- --- ---
AQAP /
DT
Dokumentacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Rola RPW w procesie uzgadniania dokumentacji (szkolenie warsztatowe) 1 dzień --- --- --- --- --- ---
AQAP /
SpW
Praktyczna interpretacja systemu zapewnienia jakości sprzętu wojskowego zgodnie z wymaganiami decyzji nr 126/MON. Rola RPW w systemie (szkolenie warsztatowe) 1 dzień --- --- --- --- --- ---
QMS Sty. Luty Mar. Kwi. Maj Cze.

QMS /
ISO 2015

Praktyczna interpretacja systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 (szkolenie warsztatowe) 1 dzień ---

04

---

08

szkolenie

online

9-15

--- 10
QMS / AW ISO Auditor wiodący systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 (szkolenie warsztatowe) 5 dni --- --- --- --- --- ---
QMS /
ZP
Praktyczna interpretacja wymagań systemu zarządzania pomiarami zgodnie z PN-EN ISO 10012:2004 (szkolenie warsztatowe)

1 dzień

--- --- 19

---

---

---

QMS /
AW-Z

Auditor wiodący systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 w ochronie zdrowia (szkolenie warsztatowe)

5 dni

Jesteś zainteresowany! Skontaktuj się z działem szkoleń i marketingu: szkolenia@ccj.wat.edu.pl

QMS /
AM

Auditor wewnętrzny systemów zarządzania jakością ISO 9001:2015 w ochronie zdrowia (szkolenie warsztatowe)

2 dni

Jesteś zainteresowany! Skontaktuj się z działem szkoleń i marketingu: szkolenia@ccj.wat.edu.pl
ISMS Sty. Luty Mar. Kwi. Maj Cze.

ISMS /
K

Praktyczna interpretacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 (ISMS/SZBI) (szkolenie warsztatowe)

1 dzień

---

---

---

---

---

---

ISMS /
O
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji PN-EN ISO/IEC 27001:2017 (ISMS/SZBI) (szkolenie warsztatowe) 2 dni --- --- --- --- --- 07-08
ISMS /
AW
Auditor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji PN-EN ISO/IEC 27001:2017 (ISMS/SZBI) (szkolenie warsztatowe) 5 dni --- ---

22-26

---

---

---

EMS Sty. Luty Mar. Kwi. Maj Cze.
EMS /
PI
Praktyczna interpretacja wymagań systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015 (szkolenie warsztatowe) 1 dzień --- --- --- ---

---

19

EMS /
EMAS I
Weryfikator środowiskowy EMAS (szkolenie warsztatowe) 3 dni --- --- --- --- 31.05 - 2.06
EMS /
AWEW
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015 (szkolenie warsztatowe) 2 dni --- --- --- --- --- ---
EMS /
AW
Auditor wiodący systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015 (szkolenie warsztatowe) 3 dni --- --- --- --- --- 14-16
BHP Sty. Luty Mar. Kwi. Maj Cze.
BHP /
B
Praktyczna interpretacja wymagań systemu zarządzania BHP wg normy ISO 45001:2018 (szkolenie warsztatowe)

1 dzień

---

---

---

--- 25 ---
BHP /
AW BHP
Auditor wiodący systemu zarządzania BHP wg normy ISO 45001:2018 (szkolenie warsztatowe) 3 dni --- ---

---

--- ---

28-30

BHP /
A BHP
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania BHP wg normy ISO 45001:2018 (szkolenie warsztatowe) 2 dni --- --- ---

12-13

--- ---
FSMS Sty. Luty Mar. Kwi. Maj Cze.
FSMS / ZBŻ Praktyczna interpretacja wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000:2018 (szkolenie warsztatowe) 1 dzień --- ---

08

---

---

---
Pozostałe Sty. Luty Mar. Kwi. Maj Cze.
WSK Praktyczna interpretacja Wewnętrznego Systemu Kontroli – wymagania prawne i certyfikacja (szkolenie warsztatowe) 1 dzień --- --- 16 --- 28 ---
EnMS Praktyczna interpretacja wymagań systemu zarządzania energią ISO 50001:2018 (szkolenie warsztatowe) 1 dzień --- --- --- --- --- ---
AEN Auditor Wewnętrzny systemu zarządzania energią ISO 50001 (szkolenie warsztatowe) 2 dni --- --- --- --- --- 07-08
AWE Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Energią ISO 50001 (szkolenie warsztatowe) 5 dni --- --- --- --- --- ---
BCMS Praktyczna interpretacja wymagań systemu zarządzania ciągłością działania ISO 22301 (szkolenie warsztatowe) 2 dni --- --- --- --- --- 22
KOR Praktyczna interpretacja wymagań normy ISO 37001 i ISO 19600 w kontekście odpowiedzialności indywidualnej oraz korporacyjnej za korupcję i niezgodność z przepisami (szkolenie warsztatowe) 1 dzień --- --- ---

07

szkolenie

online

9-15

--- ---
CISA Przygotowanie do egzaminu Certified Information Systems Auditor (CISA) - Certyfikowany Audytor Systemów Informatycznych 4 dni --- 22-25 --- --- --- ---
BD Bezpieczeństwo Łańcucha Dostaw w praktyce zgodnie z normą ISO 28000 1 dzień --- --- 05 --- 19 ---