+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Harmonogram szkoleń otwartych na I półrocze 2020

Blok tematyczny Czas trwania Termin i miejsce szkolenia
AQAP Sty. Luty Mar. Kwi. Maj Cze.
AQAP /
NA
Wymagania AQAP 2110:2016 1 dzień --- 14 --- 03 --- 05
AQAP /
AQ
Wymagania NATO dotyczące systemu zarządzania jakością dostawców dla przemysłu lotniczego i obronnego AQAP 2310:2017 1 dzień Szkolenie na zamówienie. W celu otrzymania oferty, prosimy o kontakt z działem szkoleń i marketingu: szkolenia@ccj.wat.edu.pl
AQAP /
AS
AQAP 2210:2015 - Wymagania uzupełniające NATO do AQAP 2110 dotyczące zapewnienia jakości oprogramowania 1 dzień Szkolenie na zamówienie. W celu otrzymania oferty, prosimy o kontakt z działem szkoleń i marketingu: szkolenia@ccj.wat.edu.pl
AQAP /
AW
Auditor wiodący systemu zarządzania jakością AQAP 2110:2016, w tym ISO 9001:2015 5 dni --- --- --- ---

---

22 - 26
AQAP /
QSA
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością AQAP 2110:2016, w tym ISO 9001:2015 2 dni --- 20 - 21

---

---

12 - 13

---

AQAP /
PJ
Planowanie jakości zgodnie z AQAP 2105:2019 1 dzień 24 --- --- --- 08 ---
AQAP /
ZR
Zarządzanie ryzykiem w AQAP 2110:2016 (z uwzględnieniem normy PN-ISO 31000) 1 dzień 17 ---

---

---

15

---
AQAP /
CM
Zarządzanie konfiguracją (z uwzględnieniem ACMP 2100:2017) 1 dzień --- 05

---

--- 28 ---
AQAP /
RM
Zarządzanie niezawodnością (z uwzględnieniem ADMP-01:2014) 1 dzień --- 06

---

---

29

---

AQAP /
OiB
Ocena zgodności wyrobów dla wojska. Odbiory wojskowe w ramach realizacji kontraktów (AQAP 2070:2015) 1 dzień ---

---

--- 24 --- ---
AQAP /
DT
Dokumentacja urządzeń techniki wojskowej 1 dzień Szkolenie na zamówienie. W celu otrzymania oferty, prosimy o kontakt z działem szkoleń i marketingu: szkolenia@ccj.wat.edu.pl
QMS Sty. Luty Mar. Kwi. Maj Cze.

QMS /
ISO 2015

System zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001:2015 1 dzień ---

13

--- 02 --- 04
QMS /
ZP
Systemy zarządzania pomiarami zgodnie z PN-EN ISO 10012:2004

1 dzień

--- --- 20

---

---

19

QMS /
KO

ISO 9001:2015 - określanie kontekstu organizacji 1 dzień Szkolenie na zamówienie. W celu otrzymania oferty, prosimy o kontakt z działem szkoleń i marketingu: szkolenia@ccj.wat.edu.pl

QMS /
AW

Auditor wiodący systemów zarządzania jakością ISO 9001:2015 w ochronie zdrowia

5 dni

Szkolenie na zamówienie. W celu otrzymania oferty, prosimy o kontakt z działem szkoleń i marketingu: szkolenia@ccj.wat.edu.pl

QMS /
AM

Auditor wewnętrzny systemów zarządzania jakością ISO 9001:2015 w ochronie zdrowia

2 dni

Szkolenie na zamówienie. W celu otrzymania oferty, prosimy o kontakt z działem szkoleń i marketingu: szkolenia@ccj.wat.edu.pl

QMS /
R2015

Zarządzanie ryzykiem w ISO 9001:2015

1 dzień

Szkolenie na zamówienie. W celu otrzymania oferty, prosimy o kontakt z działem szkoleń i marketingu: szkolenia@ccj.wat.edu.pl
QMS /
NKO
ISO 9001:2015 – nowe wyzwania dla najwyższego kierownictwa organizacji 1 dzień Szkolenie na zamówienie. W celu otrzymania oferty, prosimy o kontakt z działem szkoleń i marketingu: szkolenia@ccj.wat.edu.pl
ISMS Sty. Luty Mar. Kwi. Maj Cze.

ISMS /
K

System zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS/SZBI) - przegląd wymagań normy PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06

1 dzień

---

11

---

---

05

---

ISMS /
ZBI

Praktyczno-techniczne aspekty bezpieczeństwa informacji 1 dzień Szkolenie na zamówienie. W celu otrzymania oferty, prosimy o kontakt z działem szkoleń i marketingu: szkolenia@ccj.wat.edu.pl

ISMS /
PBI

Pełnomocnik Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017 1 dzień 14 ---

---

07

---

---

ISMS /
O
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-EN ISO/IEC 27001:2017 2 dni Szkolenie na zamówienie. W celu otrzymania oferty, prosimy o kontakt z działem szkoleń i marketingu: szkolenia@ccj.wat.edu.pl
ISMS /
AW
Auditor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-EN ISO/IEC 27001:2017 5 dni --- ---

09 - 13

---

---

---

EMS Sty. Luty Mar. Kwi. Maj Cze.
EMS /
PI
Zmiany w normie ISO 14001:2015 praktyczna interpretacja 1 dzień 31 --- --- 16

---

---

EMS /
EMAS I
Weryfikator środowiskowy EMAS 3 dni Szkolenie na zamówienie. W celu otrzymania oferty, prosimy o kontakt z działem szkoleń i marketingu: szkolenia@ccj.wat.edu.pl
EMS /
AW
Audytor wiodący ISO 14001 3 dni 20 - 22 --- --- --- --- ---
EMS /
EMAS II
Wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska - vademecum

1 dzień

Szkolenie na zamówienie. W celu otrzymania oferty, prosimy o kontakt z działem szkoleń i marketingu: szkolenia@ccj.wat.edu.pl
EMS /
EMAS III
Weryfikator środowiskowy EMAS dla branży gospodarki opakowaniowej i odpadowej 3 dni Szkolenie na zamówienie. W celu otrzymania oferty, prosimy o kontakt z działem szkoleń i marketingu: szkolenia@ccj.wat.edu.pl
BHP Sty. Luty Mar. Kwi. Maj Cze.
BHP /
B
System zarządzania BHP wg normy ISO 45001:2018

1 dzień

---

18

---

17 --- 30
BHP /
AW BHP
Auditor wiodący systemu zarządzania BHP wg normy ISO 45001:2018 3 dni --- ---

---

10 - 12 ---

---

BHP /
A BHP
Auditor wewnętrzny systemu zarządzania BHP wg normy ISO 45001:2018 2 dni --- --- 21 - 23

---

--- ---
FSMS Sty. Luty Mar. Kwi. Maj Cze.
FSMS / ZBŻ Wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności według ISO 22000:2018 1 dzień 23 ---

03

---

---

03
Pozostałe Sty. Luty Mar. Kwi. Maj Cze.
WSK Wewnętrzny System Kontroli - wymagania prawne i certyfikacja 1 dzień --- 07

---

--- 22 ---
EN Wdrożenie systemu zarządzania energią wg normy ISO 50001 w przedsiębiorstwie 1 dzień Szkolenie na zamówienie. W celu otrzymania oferty, prosimy o kontakt z działem szkoleń i marketingu: szkolenia@ccj.wat.edu.pl
AEN Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią ISO 50001 2 dni --- 27 - 28 --- --- --- 16 - 17
AWE Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Energią ISO 50001 5 dni --- --- 23 - 27 --- --- ---
BCM Zarządzanie Ciągłością Działania 2 dni Szkolenie na zamówienie. W celu otrzymania oferty, prosimy o kontakt z działem szkoleń i marketingu: szkolenia@ccj.wat.edu.pl
CSR Społeczna Odpowiedzialność Biznesu 1 dzień Szkolenie na zamówienie. W celu otrzymania oferty, prosimy o kontakt z działem szkoleń i marketingu: szkolenia@ccj.wat.edu.pl

AGL

AgilePM® Foundation (z grą szkoleniową)

2 dni

Szkolenie na zamówienie. W celu otrzymania oferty, prosimy o kontakt z działem szkoleń i marketingu: szkolenia@ccj.wat.edu.pl

PRI

PRINCE2® Foundation (z grą szkoleniową)

3 dni

Szkolenie na zamówienie. W celu otrzymania oferty, prosimy o kontakt z działem szkoleń i marketingu: szkolenia@ccj.wat.edu.pl
KOR Standardy ISO 37001 i ISO 19600 w kontekście odpowiedzialności indywidualnej oraz korporacyjnej za korupcję i niezgodność z przepisami 1 dzień 28 --- --- 28 --- ---