+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Harmonogram szkoleń otwartych na I półrocze 2019

Blok tematyczny Czas trwania Termin i miejsce szkolenia
AQAP Sty. Luty Mar. Kwi. Maj Cze.
AQAP / NA Wymagania AQAP 2110:2016 1 dzień --- 14 07 04 09 06
AQAP / AQ Wymagania NATO dotyczące systemu zarządzania jakością dostawców dla przemysłu lotniczego i obronnego AQAP 2310:2017 1 dzień --- 26

---

---

--- ---
AQAP / AS AQAP 2210:2015 - Wymagania uzupełniające NATO do AQAP 2110 dotyczące zapewnienia jakości oprogramowania 1 dzień --- 19 ---

---

16 ---
AQAP / AW Auditor wiodący systemu zarządzania jakością AQAP 2110:2016, w tym ISO 9001:2015 5 dni --- --- --- ---

27 - 31

---
AQAP / QSA Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością AQAP 2110:2016, w tym ISO 9001:2015 2 dni --- ---

20 - 21

---

---

12 - 13

AQAP / ZR Zarządzanie ryzykiem w AQAP 2110:2016 (z uwzględnieniem normy PN-ISO 31000) 1 dzień 17 ---

---

---

---

03
AQAP / CM Zarządzanie konfiguracją (z uwzględnieniem ACMP 2100:2017) 1 dzień --- 05

---

--- 20 ---
AQAP / RM Zarządzanie niezawodnością (z uwzględnieniem ADMP-01:2014) 1 dzień --- 27

---

---

---

---

AQAP / OiB Ocena zgodności wyrobów dla wojska. Odbiory wojskowe w ramach realizacji kontraktów (AQAP 2070:2015) 1 dzień ---

---

--- 25 --- ---
AQAP / DT Dokumentacja urządzeń techniki wojskowej 1 dzień ---

---

--- 26 --- ---
QMS Sty. Luty Mar. Kwi. Maj Cze.

QMS / ISO 2015

System zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001:2015 1 dzień 08

13

06 03 08 05
QMS / ZP Systemy zarządzania pomiarami zgodnie z PN-EN ISO 10012:2004

1 dzień

--- --- 12

---

---

27

QMS / KO

ISO 9001:2015 - określanie kontekstu organizacji 1 dzień

---

---

---

---

14

---

QMS / KOR

Wewnętrzne systemy compliance i antykorupcyjne oparte na normach ISO 19600 i ISO 37001, spełniające wymagania projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

1 dzień

--- 28 ---

02

--- 18

QMS / ZKJ

Zarządzanie kosztami jakości

1 dzień --- 12 --- ---

---

11

QMS / AW

Auditor wiodący systemów zarządzania jakością ISO 9001:2015 w ochronie zdrowia

5 dni

Szkolenie na zamówienie. W celu otrzymania oferty, prosimy o kontakt z działem szkoleń i marketingu: szkolenia@ccj.wat.edu.pl

QMS / AM

Auditor wewnętrzny systemów zarządzania jakością ISO 9001:2015 w ochronie zdrowia

2 dni

Szkolenie na zamówienie. W celu otrzymania oferty, prosimy o kontakt z działem szkoleń i marketingu: szkolenia@ccj.wat.edu.pl

QMS / R2015

Zarządzanie ryzykiem w ISO 9001:2015

1 dzień

Szkolenie na zamówienie. W celu otrzymania oferty, prosimy o kontakt z działem szkoleń i marketingu: szkolenia@ccj.wat.edu.pl
QMS / NKO ISO 9001:2015 – nowe wyzwania dla najwyższego kierownictwa organizacji 1 dzień Szkolenie na zamówienie. W celu otrzymania oferty, prosimy o kontakt z działem szkoleń i marketingu: szkolenia@ccj.wat.edu.pl
ISMS Sty. Luty Mar. Kwi. Maj Cze.

ISMS / K

System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 27001:2017

1 dzień

---

11

---

---

10

---

ISMS / ZBI

Praktyczno-techniczne aspekty bezpieczeństwa informacji

1 dzień

29

---

---

09

---

---

ISMS / PBI

Pełnomocnik Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017

1 dzień

18 ---

---

05

---

---

ISMS / O Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-EN ISO/IEC 27001:2017

2 dni

Szkolenie na zamówienie. W celu otrzymania oferty, prosimy o kontakt z działem szkoleń i marketingu: szkolenia@ccj.wat.edu.pl
ISMS / RODO System zarządzania bezpieczeństwem informacji w świetle wymagań rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) 1 dzień Szkolenie na zamówienie. W celu otrzymania oferty, prosimy o kontakt z działem szkoleń i marketingu: szkolenia@ccj.wat.edu.pl
EMS Sty. Luty Mar. Kwi. Maj Cze.
EMS / PI Zmiany w normie ISO 14001:2015 praktyczna interpretacja 1 dzień 31 --- --- 16

---

---

EMS / EMAS I Weryfikator środowiskowy EMAS 3 dni

---

---

---

---

---

24 - 26

EMS / ZSE System zarządzania środowiskowego według ISO 14001 z elementami EMAS oraz zmianami w ISO 14001:2015 1 dzień

---

28

---

---

---

---

EMS / AW Audytor wiodący ISO 14001 3 dni --- --- --- --- 21 - 23 ---
EMS / AZR Audity zewnętrzne recyklerów odpadów opakowaniowych 1 dzień Szkolenie na zamówienie. W celu otrzymania oferty, prosimy o kontakt z działem szkoleń i marketingu: szkolenia@ccj.wat.edu.pl
EMS / EMAS II Wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska - vademecum

1 dzień

Szkolenie na zamówienie. W celu otrzymania oferty, prosimy o kontakt z działem szkoleń i marketingu: szkolenia@ccj.wat.edu.pl
EMS / EMAS III Weryfikator środowiskowy EMAS dla branży gospodarki opakowaniowej i odpadowej 3 dni Szkolenie na zamówienie. W celu otrzymania oferty, prosimy o kontakt z działem szkoleń i marketingu: szkolenia@ccj.wat.edu.pl
EMS / ZKS Zarządzanie kosztami w systemie zarządzania środowiskowego 1 dzień Szkolenie na zamówienie. W celu otrzymania oferty, prosimy o kontakt z działem szkoleń i marketingu: szkolenia@ccj.wat.edu.pl
BHP Sty. Luty Mar. Kwi. Maj Cze.
BHP / B System zarządzania BHP wg nowego wydania normy ISO 45001:2018

1 dzień

---

22

---

08 --- 04
BHP / AW BHP Auditor wiodący systemu zarządzania BHP wg normy ISO 45001:2018 3 dni --- ---

---

10 - 12 ---

---

BHP / A BHP Auditor wewnętrzny systemu zarządzania BHP wg normy ISO 45001:2018 2 dni --- --- 13 - 14

---

--- ---
Pozostałe Sty. Luty Mar. Kwi. Maj Cze.
WSK Wewnętrzny System Kontroli - wymagania prawne i certyfikacja 1 dzień --- 07

---

--- 15 ---
EN Wdrożenie systemu zarządzania energią wg normy ISO 50001 w przedsiębiorstwie 1 dzień --- --- 19 --- --- 14
BCM Zarządzanie Ciągłością Działania 2 dni Szkolenie na zamówienie. W celu otrzymania oferty, prosimy o kontakt z działem szkoleń i marketingu: szkolenia@ccj.wat.edu.pl
CSR Społeczna Odpowiedzialność Biznesu 1 dzień Szkolenie na zamówienie. W celu otrzymania oferty, prosimy o kontakt z działem szkoleń i marketingu: szkolenia@ccj.wat.edu.pl

AGL

AgilePM® Foundation (z grą szkoleniową)

2 dni

Szkolenie na zamówienie. W celu otrzymania oferty, prosimy o kontakt z działem szkoleń i marketingu: szkolenia@ccj.wat.edu.pl

PRI

PRINCE2® Foundation (z grą szkoleniową)

3 dni

Szkolenie na zamówienie. W celu otrzymania oferty, prosimy o kontakt z działem szkoleń i marketingu: szkolenia@ccj.wat.edu.pl