+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Harmonogram szkoleń otwartych na II półrocze 2018

Blok tematyczny Czas trwania Termin i miejsce szkolenia
AQAP Lip. Sie. Wrz. Paź. Lis. Gru.
AQAP / NA Wymagania AQAP 2110:2016 - Implementacja wymagań AQAP do systemu zarządzania jakością 1 dzień 04

02

13
04 08
06
AQAP / AQ Wymagania NATO dotyczące systemu zarządzania jakością dostawców dla przemysłu lotniczego i obronego AQAP 2310:2013 (AS 9100:2009; ISO 9001:2008) 1 dzień --- ---

04

---

--- ---
AQAP / AS AQAP 2210:2015 - Wymagania uzupełniające NATO do AQAP 2110:2009 dotyczące zapewnienia jakości oprogramowania 1 dzień --- --- 03

---

--- ---
AQAP / AW Auditor wiodący systemu zarządzania jakością AQAP 2110:2016, w tym ISO 9001:2015 5 dni --- --- --- ---

19 - 23

---
AQAP / QSA Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością AQAP 2110:2016, w tym ISO 9001:2015 2 dni --- ---

---

17 - 18

---

---

AQAP / PJ Planowanie jakości zgodnie z AQAP 2105:2017 1 dzień --- --- ---

01

---

---

AQAP / ZR Zarządzanie ryzykiem (z uwzględnieniem ARAMP-01:2012) 1 dzień --- ---

---

23 ---

---

AQAP / CM Zarządzanie konfiguracją (z uwzględnieniem ACMP 2100:2017) 1 dzień --- ---

---

24 ---

---

AQAP / RM Zarządzanie niezawodnością (z uwzględnieniem ADMP-01:2014) 1 dzień --- ---

---

25 ---

---

AQAP / OiB Ocena zgodności wyrobów dla wojska. Odbiory wojskowe w ramach realizacji kontraktów (AQAP 2070:2015) 1 dzień ---

---

---

--- 29 ---
AQAP / DT Dokumentacja urządzeń techniki wojskowej 1 dzień --- --- --- --- --- 04
QMS Lip. Sie. Wrz. Paź. Lis. Gru.
QMS / AW Auditor wiodący systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 w ochronie zdrowia 5 dni ---

---

10 - 14 --- --- ---
QMS / AM Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 w ochronie zdrowia 2 dni --- ---

05 - 06

---

---

---
QMS / ISO 2015 System zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001:2015 1 dzień 03 01

12

---

09

05

QMS / R2015 Zarządzanie ryzykiem w ISO 9001:2015 1 dzień

---

---

---

05

---

---

QMS / ZR ISO Zarządzanie ryzykiem wg PN-ISO 31000:2012

1 dzień

--- --- ---

16

--- ---
QMS / ZP Systemy zarządzania pomiarami zgodnie z PN-EN ISO 10012:2004

1 dzień

--- --- ---

---

13

---
QMS / KO ISO 9001:2015 - określanie kontekstu organizacji

1 dzień

---

---

---

08

---

03

QMS / KOR System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi zgodnie z wymaganiami normy ISO 37001 oraz projektem ustawy o jawności życia publicznego 1 dzień 06 ------19 ---

---

QMS / NKO ISO 9001:2015 – nowe wyzwania dla najwyższego kierownictwa organizacji 1 dzień --- --- --- 12 --- ---
ISMS Lip. Sie. Wrz. Paź. Lis. Gru.
ISMS / O Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z PN-ISO/IEC 27001:2014 2 dni

---

---

---

10 - 11

---

---

ISMS / K System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z wymaganiami PN-ISO/IEC 27001:2014 2 dni

---

---

---

---

---

10 - 11

ISMS / ZBI Praktyczno-techniczne aspekty bezpieczeństwa informacji

1 dzień

---

---

26 ---

---

07
ISMS / RODO System zarządzania bezpieczeństwem informacji w świetle wymagań rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) 1 dzień 12 --- --- --- --- ---
ISMS / PBI Pełnomocnik Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017 1 dzień 10 --- --- --- 16 ---
EMS Lip. Sie. Wrz. Paź. Lis. Gru.
EMS / PI Zmiany w normie ISO 14001:2015 praktyczna interpretacja 1 dzień

---

--- --- 03 30

---

EMS / AZR Audity zewnętrzne recyklerów odpadów opakowaniowych 1 dzień

---

--- --- 09 ---

---

EMS / EMAS I Weryfikator środowiskowy EMAS 3 dni ---

---

---

--- 26 - 28 ---
EMS / EMAS II Wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska - vademecum dla przedsiębiorców, auditorów i weryfikatorów środowiskowych EMAS

1 dzień

---

---

---

---

12 ---
EMS / EMAS III Weryfikator środowiskowy EMAS dla branży gospodarki opakowaniowej i odpadowej 3 dni

---

---

--- --- 05 - 07 ---
EMS / ZSE System zarządzania środowiskowego według ISO 14001 z elementami EMAS oraz zmianami w ISO 14001:2015 2 dni

---

---

---

29 - 30

---

---

BHP Lip. Sie. Wrz. Paź. Lis. Gru.
BHP / B Systemy zarządzania BHP wg nowego wydania normy ISO 45001:2018 1 dzień ---

---

10

--- 15

---

BHP / AW BHP Auditor wiodący systemów zarządzania BHP wg norm PN-N 18001:2004, BS OHSAS 18001:2007, ISO 45001:2018 3 dni --- ---

---

---

05 - 07 ---
BHP / A BHP Auditor wewnętrzny systemów zarządzania BHP wg norm PN-N 18001:2004, BS OHSAS 18001:2007, ISO 45001:2018 2 dni --- ---

06 - 07

---

---

---

Pozostałe Lip. Sie. Wrz. Paź. Lis. Gru.
WSK Wewnętrzny System Kontroli - wymagania prawne i certyfikacja 1 dzień --- ---

---

02

---

---
BCM Zarządzanie Ciągłością Działania 2 dni --- 27 - 28 --- --- ---

---

CSR Społeczna Odpowiedzialność Biznesu 1 dzień

---

29 ---

---

---

---
AGL AgilePM® Foundation (z grą szkoleniową) 2 dni --- --- --- --- 14 - 15 ---
PRI PRINCE2® Foundation (z grą szkoleniową) 3 dni --- --- --- --- --- 12 - 14