+48 261 839 630    centrum@ccj.wat.edu.pl    CCJ na FB

Zapraszamy do określenia indeksu ryzyka dostawców i potencjalnych dostawców posiadających certyfikat systemu zarządzania jakością na zgodność z właściwymi wymaganiami AQAP wydany przez CCJ WAT. Indeks ryzyka wyznaczyć mogą wszyscy zainteresowani z NATO/MON, którzy odpowiadają za pozyskiwania i eksploatację sprzętu wojskowego. Celem tworzonej bazy jest zapewnienie ciągłej oceny systemu zarządzania jakością dostawców i potencjalnych dostawców oraz jej transparentności niezależnie od liczby zrealizowanych kontraktów.


Aby uzyskać możliwość zalogowania się, niezbędny jest kontakt z CCJ: centrum@ccj.wat.edu.pl

Użytkownik chcący uzyskać dostęp, proszony jest o przeslanie w e-mail niezbędnych danych do założenia konta:


  • adres e-mail – który będzie używany do logowania się na stronie, na tego maila będzie wygenerowane hasło. E-mail musi zawierać domenę danej instytucji np. dla CCJ wykorzystywany jest e-mail z domeną @ccj.wat.edu.pl
  • imię i nazwisko,
  • nazwa instytucji.


Po weryfikacji danych niezwłocznie utworzone zostanie konto umożliwiające logowanie się na stronie.
Użytkownik na podanego w zgłoszeniu e-mail dostaje informację o utworzonym koncie oraz wygenerowane przez system hasło.


W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt:

e-mail: centrum@ccj.wat.edu.pl lub pod numer tel: 261 839 630.