...

Centrum Certyfikacji Jakości

17-20 września 2024, Mazurskie Centrum Kongresowo - Wypoczynkowe „Zamek Ryn” w Rynie

XVIII KONFERENCJA
CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI

PATRONAT HONOROWY KONFERENCJI

J.M. Rektor-Komendant
Wojskowej Akademii Technicznej
gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław WACHULAK

PATRONAT MEDIALNY

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.