...

Centrum Certyfikacji Jakości

PRZENIESIENIE CERTYFIKACJI

Zapraszamy do przeniesienia akredytowanej certyfikacji do Centrum Certyfikacji Jakości. Dlaczego warto posiadać nasz certyfikat? W trakcie wieloletniej działalności naszą solidność i profesjonalizm doceniło wiele firm, o czym najlepiej świadczy liczba wydanych certyfikatów. Certyfikujemy organizacje niezależnie od branży i profilu działalności począwszy od jednoosobowych firm rodzinnych poprzez duże instytucje usługowe i przemysłowe, w tym związane z resortem obronnym. Posiadamy akredytację PCA w ramach, której oferujemy certyfikację na zgodność z : ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, BS OHSAS 18001, ISO 45001, ISO 22000, ISO/IEC 27001 oraz weryfikację EMAS oraz prowadzenie rocznych audytów zewnętrznych. Nasza oferta pozwoli zadowolić nawet najbardziej wymagających klientów. Możliwość posługiwania się rozpoznawalnym znakiem certyfikacji CCJ pozwoli Państwu na uzyskanie wymiernych korzyści nie tylko finansowych, otwierając Państwu drogę do nowych możliwości rozwoju swojej firmy.

Nie zwlekaj z decyzją. Dołącz do nas. Zapewniamy, że zgodnie z IAF MD2/2017 nie utracicie dotychczasowej certyfikacji w ramach sygnatariuszy IAF. Przeniesienia certyfikacji należy dokonać do momentu wygaśnięcia ważności Państwa certyfikacji, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia działalności przez jednostkę certyfikującą lub wygaśnięcia/zawieszenia/cofnięcia jej akredytacji.

Przeniesienie certyfikacji do CCJ przez organizację posiadającą aktualny certyfikat wydany przez inną akredytowana jednostkę certyfikującą wymaga analizy m.in.:

  • przyczyny ubiegania się o przeniesienie,
  • raportów z ostatniego cyklu certyfikacji,
  • programu auditów,
  • niezamkniętych niezgodności (jeśli zapisano),
  • skarg klienta organizacji certyfikowanej (jeśli wystąpiły),
  • aktualnych postępowań organów nadzoru wobec wnioskującej organizacji, związanych z zakresem certyfikacji pod kątem zgodności z prawem.

Wioletta Dąbrowska

Kierownik Zespołu Certyfikacji Systemów Zarządzania

 

+48 261 839 490

wioletta.dabrowska@ccj.wat.edu.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.