...

Centrum Certyfikacji Jakości

Centrum Certyfikacji Jakości

Certyfikacja, szkolenia, konferencje

Aktualności

Nasze osiągniecia

 • W obszarze certyfikacji działamy od prawie 25 lat
 • Posiadamy akredytację w zakresie certyfikacji systemów zarządzania (AC 057)
 • Prawie 25 lat doświadczenia w certyfikacji AQAP
 • Uzyskaliśmy jako jedna z pierwszych jednostek certyfikacyjnych akredytację na certyfikację HSMS
 • Posiadamy akredytację w zakresie weryfikacji EMAS (PL-V-0002)
 • Jesteśmy jedną z nielicznych podmiotów z upoważnieniem Ministra Rozwoju i Technologii do certyfikacji WSK
 • Dysponujemy licznym wysoko wykwalifikowanym personelem audytującym
 • Zrealizowaliśmy ponad 2000 szkoleń
 • Jesteśmy wystawcą na targach MSPO Kielce
 • Organizujemy międzynarodowe kongresy i konferencje
 • Posiadamy akredytację w zakresie certyfikacji wyrobów (AC 203) oraz jesteśmy w gronie Jednostek Notyfikowanych (NB 2768)
 • Współpracujemy z laboratoriami krajowymi i zagranicznymi
 • Posiadamy upoważnienie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii do wydawania opinii dotyczących spełnienia WTO oraz do prowadzenia szkoleń „koncesyjnych”
wydanych certyfikatów
0 +
certyfikowanych organizacji
0 +
certyfikowanych organizacji na AQAP
0 +
wydanych certyfikatów dla
wyrobów pirotechnicznych
0 +

wydanych świadectw klasyfikacji ADR

0 +
lata na rynku
0 +

W czym możemy Ci pomóc?

Jesteś zainteresowany naszymi usługami i chcesz wiedzieć więcej?

Napisz…

W czym możemy Ci pomóc? - Home

Nasze usługi

Profesjonalne usługi

CERTYFIKACJA
KROK PO KROKU

PRZENIESIENIE
CERTYFIKACJI

CERTYFIKACJA
QMS/AQAP

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.