...

Centrum Certyfikacji Jakości

DOBROWOLNA

Certyfikacja dobrowolna – ocena właściwości wyrobów, procesów i usług

  • Badania
  • Certyfikacja
  • Nadzór nad certyfikowanymi wyrobami, procesami i usługami

 

Proces certyfikacji rozpoczyna się po otrzymaniu wniosku o certyfikację. Następnie należy przekazać próbki do badań/poddać się auditowi. Pozytywny wynik badań/auditu oraz wniesienie opłaty umożliwiają odebranie niezbędnej dokumentacji. Certyfikaty zawierają m.in. numer rejestracyjny, nazwę i adres Wnioskodawcy, wyniki badań/auditu i informacje niezbędne dla identyfikacji zatwierdzonego wyrobu/procesu/usługi.

Badania prowadzone są w laboratoriach Wojskowej Akademii Technicznej lub innych, współpracujących z CCJ w oparciu o charakterystykę elementów oceny zgodności wyrobów natomiast audity prowadzone są przez ekspertów współpracujących z CCJ. Obecność podczas badań jest możliwa, jednak wymaga wcześniejszego uzgodnienia szczegółów i zakresu uczestnictwa. Na wniosek Klienta możemy rozszerzyć bazę badanych cech/auditu oraz uwzględnić uzyskane wyniki w sprawozdaniach i certyfikatach.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.