...

Centrum Certyfikacji Jakości

Szkolenia do koncesji MSWiA (koncesyjne)

Szkolenia potwierdzające przygotowanie zawodowe – do koncesji MSWiA (koncesyjne)

Szkolenia potwierdzające przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Szkolenie wymagane jest Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. 2019 poz. 1214, z późniejszymi zmianami). Szkolenia dedykowane są dla osób ubiegających się o wykonywanie lub kierowanie działalnością gospodarczą w obszarach:

 • Obrót materiałami wybuchowymi (np. sprzedaż wyrobów pirotechnicznych);
 • Obrót bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (np. sprzedaż broni i amunicji);
 • Wytwarzanie i obrót wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
 • Wytwarzanie i obrót bronią, amunicją;
 • Obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
 • Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 

Terminy szkoleń:

 • 03 kwietnia 2024
 • 07 maja 2024
 • 17 czerwca 2024

 

Możliwe uzgadniane indywidualnych terminów (w tym w siedzibie zamawiającego).

Koszt szkolenia do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą zgodny z zapisami §7 rozporządzenia (Dz.U.2021, poz. 776) i wynosi:

 • 1/2 przeciętnego wynagrodzenia w zakresie dot. wytwarzania i obrotu (zgodnie z § 7 pkt 1 ww. rozporządzenia).
 • 2/3 z 1/2 przeciętnego wynagrodzenia w zakresie dot. wyłącznie obrotu (zgodnie z § 7 pkt 2 ww. rozporządzenia).

Centrum
Certyfikacji
Jakości

Godziny pracy
07:30 – 15:30

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.