...

Centrum Certyfikacji Jakości

Komunikaty

Termin ważności certyfikatu dotyczy Posiadacza certyfikatu, który zobligowany jest do spełniania wymagań certyfikacyjnych dotyczących wyrobu w okresie ważności certyfikatu, w tym jego odpowiedniego oznakowania.

Centrum Certyfikacji Jakości udostępnia na życzenie klienta informacje o procedurze rozpatrywania skargi odwołań.

Centrum Certyfikacji Jakości udostępnia na życzenie klienta informacje o programach certyfikacji.

Centrum Certyfikacji Jakości prowadzi wykaz numerów rejestracyjnych oraz certyfikowanych wyrobów, które udostępnia na życzenie.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.