...

Centrum Certyfikacji Jakości

Pirotechnika

Pirotechnika – Dyrektywa 2013/29/UE – CE

Obszary:

 • Wyroby pirotechniczne widowiskowe
  (klasa F1, F2, F3, F4) – PN-EN 15947, PN-EN 16261
 • Wyroby pirotechniczne przeznaczone do użytku teatralnego
  (klasa T1, T2) – PN-EN 16256
 • Wyroby pirotechniczne przeznaczone do pojazdów
 • Pozostałe wyroby pirotechniczne
  (klasa P1, P2) – PN-EN 16263


Moduły (oznakowanie CE):

 • Moduł B – Badanie typu UE
 • Moduł C2 – Zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowaną kontrolę wyrobów w losowych odstępach czasu
 • Moduł D – Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości procesu produkcji
 • Moduł E – Zgodność z typem w oparciu o zapewnienie jakości wyrobu
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.