...

Centrum Certyfikacji Jakości

ISO 37001 (ABMS)

Szanowni Państwo

Informujemy, że Centrum Certyfikacji Jakości oferuję również usługi certyfikacyjne w zakresie ISO 37001 – System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi. Przygotowanie do certyfikacji oraz przeprowadzenie oceny odbywa się w drodze indywidualnych uzgodnień klienta z CCJ. Szczegółowych informacji na ten temat udzieli Państwu:

Katarzyna Miszkowska

Kierownik Zespołu Marketingu

 

+48 261 837 742

katarzyna.miszkowska@ccj.wat.edu.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.