...

Centrum Certyfikacji Jakości

ISO 15224 (MED)

Szanowni Państwo

Informujemy, że Centrum Certyfikacji Jakości oferuję również usługi certyfikacyjne w zakresie ISO 15224 – System zarządzania jakością. Usługi sektora ochrony zdrowia. Przygotowanie do certyfikacji oraz przeprowadzenie oceny odbywa się w drodze indywidualnych uzgodnień klienta z CCJ. Szczegółowych informacji na ten temat udzieli Państwu:

dr inż. Jasińska Joanna

Dyrektor

+48 261 839 630
joanna.jasinska@ccj.wat.edu.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.