...

Centrum Certyfikacji Jakości

O NAS

Centrum Certyfikacji Jakości (CCJ) jest akredytowaną jednostką certyfikującą, która funkcjonuje w strukturze Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania. CCJ już od 25 lat zajmuje się certyfikacją systemów zarządzania i szkoleniami w tym zaresie.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.