...

Centrum Certyfikacji Jakości

ISO 50001 (EnMS)

Szanowni Państwo

Informujemy, że Centrum Certyfikacji Jakości oferuję również usługi certyfikacyjne w zakresie ISO 50001 – System zarządzania energią. Przygotowanie do certyfikacji oraz przeprowadzenie oceny odbywa się w drodze indywidualnych uzgodnień klienta z CCJ. Szczegółowych informacji na ten temat udzieli Państwu:

mgr Krzysztof Harasimiuk

Zastępca Dyrektora

+48 261 839 411
krzysztof.harasimiuk@ccj.wat.edu.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.