...

Centrum Certyfikacji Jakości

Opinie WTO

Opinie dotyczące spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych – do koncesji MSWiA

Wydawanie opinii dotyczących spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. 2019 poz. 1214, z późniejszymi zmianami) oraz aktami wykonawczymi.

Centrum
Certyfikacji
Jakości

Godziny pracy
07:30 – 15:30

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.