...

Centrum Certyfikacji Jakości

Relacja ze spotkania auditorów

Centrum Certyfikacji Jakości obchodzi w tym roku 25-lecie działalności certyfikacyjnej. W ramach obchodów jubileuszu zaplanowano Konferencję w Rynie oraz zorganizowano w dniu 13 czerwca 2024 roku uroczyste spotkanie dla auditorów w Zegrzu. Na uroczystość przybyli zaproszeni auditorzy i pracownicy CCJ, którym Pani Dyrektor dr inż. Joanna Jasińska podziękowała za zaangażowanie, pracę i trud wniesiony w realizację procesów certyfikacyjnych w ciągu 25 lat działalności. Na spotkaniu omówiono dobre praktyki audytowania, ze szczególnym uwzględnieniem systemu WSK, problemy cyberbezpieczeństwa w motoryzacji oraz podsumowano dotychczasowe osiągnięcia CCJ wraz z określeniem kierunków rozwoju i rozszerzenia zakresu certyfikacji.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.