Centrum Certyfikacji Jakości

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii (Dz.U. 2024 poz. 839)

W dniu 6 czerwca 2024 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii Poz. 839 z dnia 4 czerwca 2024 r. aktualizujące wykaz uzbrojenia, na obrót którym wymagane jest zezwolenie. Z dniem 7 czerwca 2024 roku zostaje uchylone Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie (Dz.U. 2023 poz. 1344).