...

Centrum Certyfikacji Jakości

Spotkanie warsztatowe: Niezawodność obiektów technicznych według wytycznych ADMP-01, ADMP-02, ADMP-03

Centrum Certyfikacji Jakości wraz z Przedstawicielem firmy HBK,  serdecznie zaprasza na spotkanie warsztatowe z zakresu:

Niezawodność obiektów technicznych według wytycznych ADMP-01, ADMP-02, ADMP-03*
22 luty 2024, godz. 9:00 – 15:30

Wstęp wolny
wymagane zgłoszenie: 
imię i nazwisko oraz nazwa organizacji, 
nadesłane mailem na adres: szkolenia@ccj.wat.edu.pl do dnia 14.II.2024 r.
Informacje organizacyjne zostaną wysłane do osób zgłoszonych do 15.II.br.

Plan spotkania warsztatowego


 • godz. 9:00-10:30
  • Wprowadzenie do niezawodności. Omówienie wytycznych ADMP-01, ADMP-02, ADMP-03
  • Analiza nieuszkadzalności obiektów nienaprawialnych: modele, przedziały ufności, wskaźniki niezawodności
 • godz. 10:30-10:45 – przerwa
 • godz. 10:45-12:30
  • Wprowadzenie do metody FMEA
  • Analiza nieuszkadzalności systemu z wykorzystaniem Bloków Niezawodności (RBD)
  • Alokacja niezawodności – określenie wymagań nieuszkadzalności dla elementów systemu
 • godz. 12:30-13:00 – przerwa
 • godz. 13:00-14:00
  • Przewidywanie wskaźnika MTBF systemu z wykorzystaniem standardu MIL-HDBK-217
 • godz. 14:00-14:15 – przerwa
 • godz. 14:15-15:30
  • Analiza nieuszkadzalności z wykorzystaniem testów przyspieszonych – ALT
  • Wprowadzenie do Reliability Growth Analysis – Crow-AMSAA
  • Reliability Demonstration Tests
  • Zakończenie


Wszystkie analizy będą omawiane z wykorzystaniem przykładów obliczeniowych, które odnoszą się do rozwoju jednego, wybranego obiektu technicznego.


Zakres i tematyka spotkania warsztatowego


Podczas spotkania warsztatowego zostaną zademonstrowane przykłady analiz niezawodności według wytycznych ADMP-01, ADMP-02, ADMP-03 oraz metodyki DFR (ang. Design For Reliability). Po teoretycznym wstępie będą prezentowane analizy i obliczenia w programie ReliaSoft. Wszystkie przykłady obliczeniowe są ze sobą powiązane i tworzą spójną, logiczną całość prezentując wieloaspektowe spojrzenie na narzędzia analizy i optymalizacji niezawodności. 
Celem spotkania warsztatowego jest wprowadzenie uczestników w tematykę analizy nieuszkadzalności systemów i obiektów nienaprawialnych z wykorzystaniem pakietu ReliaSoft:

 • Zaprezentowane zostaną podstawy modelowania opartego na analizie danych pochodzących z testów oraz historycznych danych uszkadzalności obiektów technicznych. Zademonstrowane zostaną wybrane metody projektowania i optymalizacji testów niezawodnościowych.
 • Podczas warsztatów zostanie przedstawiony przykład analizy nieuszkadzalności i obliczania wskaźnika MTBF z wykorzystaniem standardu MIL-HDBK-217, który pozwala przewidywać wskaźniki niezawodności, gdy nie są dostępne dane o przeżyciu.
 • Omówione zostanie jak metodyka FMEA wspiera analizę niezawodności.
 • Zaprezentowany zostanie przykład analizy systemów technicznych z wykorzystaniem bloków niezawodności (RBD) wraz z określeniem wymagań nieuszkadzalności zaczynając od poziomu systemu, poprzez podzespoły, na urządzeniach kończąc. 


*WAŻNA INFORMACJA:
Spotkanie warsztatowe nie jest pełnowartościowym szkoleniem! Celem spotkania jest zaprezentowanie produktów szkoleniowych Partnera CCJ w celu zachęcenia Państwa do zdobycia przedmiotowej wiedzy na odrębnych, płatnych szkoleniach. 
Uczestnik nie otrzymuje zaświadczenia po ukończonym spotkaniu.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.