...

Centrum Certyfikacji Jakości

Spotkanie z przedstawicielami certyfikowanych organizacji

06 lutego 2024 roku w odbyło się spotkanie z przedstawicielami certyfikowanych organizacji przez Centrum Certyfikacji Jakości w ramach realizacji cyklu tematycznego „Doskonalenie systemów zarządzania”. Z radością odnotowaliśmy rekordową frekwencję – 170 uczestników reprezentujących firmy z różnych środowisk branżowych.


W tym roku tematyka spotkania skoncentrowana była na wybranych zagadnieniach z zakresu:

  • Proces obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym- Wewnętrzny System Kontroli.
  • Zrównoważony rozwój podstawą strategii biznesowej odpowiedzialnego przedsiębiorstwa.
  • Doskonalenie systemów zarządzania w aspekcie jakości, bezpieczeństwa informacji, środowiska i dyrektywy energetycznej.


Przedstawione referaty zainicjowały ciekawą dyskusję i wymianę doświadczeń w zakresie utrzymywania oraz doskonalenia certyfikowanych systemów zarządzania.


Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom spotkania!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.