...

Centrum Certyfikacji Jakości

Spotkanie warsztatowe z zakresu: Niezawodność obiektów technicznych według wytycznych ADMP-01, ADMP-02, ADMP-03

W dniu 22 lutego 2024 r. w Centrum Certyfikacji Jakości odbyło się spotkanie warsztatowe z zakresu: Niezawodność obiektów technicznych według wytycznych ADMP-01, ADMP-02, ADMP-03.

Celem warsztatów było wprowadzenie uczestników w tematykę analizy nieuszkadzalności systemów i obiektów nienaprawialnych z wykorzystaniem pakietu ReliaSoft:

Podczas warsztatów omówiono przykłady analiz niezawodności według wytycznych ADMP-01, ADMP-02, ADMP-03 oraz metodyki DFR (ang. Design For Reliability).

Zaprezentowano podstawy modelowania opartego na analizie danych pochodzących z testów oraz historycznych danych uszkadzalności obiektów technicznych oraz wybrane metody projektowania i optymalizacji testów niezawodnościowych.

W spotkaniu wzięło udział ponad 50 osób.

 

Dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom za zaangażowanie i owocną dyskusję.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.