...

Centrum Certyfikacji Jakości

Wydaliśmy pierwszy certyfikat na zgodność z wymaganiami normy ISO 19443:2018

Z ogromną radością informujemy, że po raz pierwszy wydaliśmy certyfikat  na zgodność z wymaganiami normy ISO 19443:2018 firmie Mirbud. Przyznany certyfikat w ramach utrzymania bezpieczeństwa jądrowego potwierdza spełnienie przez certyfikowaną organizację wymagań w obszarze łańcucha dostaw sektora energetyki jądrowej.

 

Serdecznie gratulujemy!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.